Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa som vår tids religion

En del i samtalsserien Vi pratar om det.

Hälsa är något positivt, men kanske har hälsotrenden slagit över. Är hälsotrenden här för att stanna? Vad beror hälsotrenden på? Kan hälsohets bli farligt? Ersätter hälsofilosofi någon annan moralisk måttstock? Forskaren Britta Pelters menar att hälsa är vår tids religion.

Berättar och samtalar om hälsa som vår nya ledstjärna göra Britta Pelters, universitetslektor i hälsopedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Samtalsledare: Adam Andersson, Europa Direkt Halland

Fri entré! Ingen föranmälan krävs.

Vi pratar om det är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstad kommun, Hallandsposten och Europa Direkt Halland. #viprataromdet

Sidan uppdaterad 2017-06-01