Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Seminarieserie om utbildningskvalitet: Ett studentperspektiv

Akademin för lärande, humaniora och samhälle bjuder in till en seminarieserie under hösten 2017 på temat utbildningskvalitet!

Kristina Thorell – Utbildningskvalitet i ett studentperspektiv: resultat av en enkätundersökning vid LHS 2016 och implikationer för framtida kvalitetsarbete

Bakgrund:
Under 2016 genomfördes tio projekt vid LHS som handlade om utbildningskvalitet utifrån olika perspektiv. Tre av dessa projekt (Att knäcka ämneskoden/Decoding the disciplines, Genrepedagogik och akademiskt skrivande i ämneslärarutbildningen och PeaceWorks – värdegrundsarbete) presenteras vid LHS uppstartskonferens hösten 2017.

Övriga projekt, exempelvis dagens, presenteras och diskuteras under en seminarieserie som är öppen för alla medarbetare vid Högskolan i Halmstad.

Mer information om seminarietillfällena, anmälan inklusive lokal kommer i samband med terminsstart. Vi hoppas på spännande diskussioner och viktiga erfarenhetsutbyten mellan medarbetare och akademier!

Varmt välkomna!

Sidan uppdaterad 2017-06-01