Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Seminarieserie om utbildningskvalitet: Drama och forumteater

Akademin för lärande, humaniora och samhälle bjuder in till en seminarieserie under hösten 2017 på temat utbildningskvalitet!

Obs! 2 pass i seminarieserien den 12 december

Marie-Helene Zimmerman Nilsson
Att integrera drama och forumteater för ökat professionalitetsfokus – förskollärarutbildningen vid LHS som exempel.
Länk anmälan: https://insidan.hh.se/organisation--styrning/hogskolans-organisation/akademier/lhs-akademin-for-larande-humaniora-och-samhalle/en-seminarieserie-om-utbildningskvalitet-hosten-2017/seminariet-den-12-december-2017-pass-1.html

Varmt välkomna!

Sidan uppdaterad 2018-10-22