Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Disputation – Gärd Holmqvist

Avhandlingens titel: Bildterapi. En väg till inre förändring och förbättrad hälsa.

Sammanfattning:
Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. Den bildterapeutiska behandlingen bygger på en kombination av bildskapande och olika grad av reflekterande, bearbetande samtal. En triangulär relation mellan patient, bild och bildterapeut är det som på ett avgörande sätt skiljer bildterapi från andra verbala behandlingsmetoder.

Avhandlingen visar att människor som behöver hjälp med att förändras på ett djupare psykologiskt plan kan ha värde av en bildterapeutisk behandling. Inre meningsskapande processer som leder till förändrat beteende, förbättrad hälsa och förändrad livsstil. Studierna visar även att inte alla patienter genomgår en inre förändring men att bildterapin i del fall är stödjande och ger viktig hjälp i vardagen. Den terapeutiska alliansen och vikten av att patienten kan utveckla en reflektiv distans till bilden visar sig vara avgörande för en varaktig inre förändring.

Ämne: Hälsa och livsstil

Handledare:
Åsa Roxberg, Högskolan i Halmstad
Ingrid Larsson, Högskolan i Halmstad
Cristina Lundqvist-Persson, Skaraborgsinstitutet i Skövde

Opponent: Töres Theorell

Betygsnämnd: Dagfinn Nåden, Lena Mårtensson, Sara Högdin

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2018-10-22