Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Risk och ansvar i förskola och skola!

Välkommen till föreläsning på temat risk och ansvar i förskola och skola!
Föreläsare: Krister Svensson

Föreläsningen handlar om ansvarsfrågor och risk i förskolan och skolan. Utgångspunkten blir att sätta ansvarsfrågan (Brottsbalken, skadeståndslagen och anställningsavtalets) i relation till nya tankar om barn och risk som förs fram på bred front.

Ansvaret för barn ligger i huvudsak på föräldrarna och framgår av föräldrabalken. Det finns undantag, till exempel då barn vistas i förskola, skola eller fritidshem. Ansvaret för barnen övergår till huvudmannen för verksamheten och den personal som arbetar med barnen. Ansvaret omfattar den pedagogiska verksamheten men också barnens hälsa och välbefinnande. Det är inte ovanligt att barn utsätts för risker i verksamheten. Det kan röra sig om olika typer av aktiviteter där barn själva utsätter sig för risker eller att personalens bristande tillsyn framkallar risker för barn att skada sig.

Genom en fördjupad kunskap om de regelverk som omger skolans verksamheter får personalen verktyg att förebygga och organisera arbetet så att risk för skador minimeras. Det juridiska ansvaret vid bristande tillsyn ligger hos personalen och huvudmannen.

Krister Svensson är vd och ägare till Playdesign Sweden Ab som är ett konsult- och utbildningsföretag inom barns lek, lärande och utveckling. Krister är expert på frågor som berör risk och ansvar i förskolans och skolans värld och medförfattare till boken "Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem", där även Anders Urbas, från vår egen akademi, LHS, är medförfattare.

Varmt välkomna!

Sidan uppdaterad 2018-10-22