Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vetenskaplig vernissage: From Great to Excellent

Välkommen till vetenskaplig vernissage! Spridningskonferens för From Great to Excellent

För vem? Alla som varit involverade i utbildningssatsningens första år, förvaltningsledningar, förtroendevalda och kommande deltagare i utbytet.

From Great to Excellent är ett långsiktigt regionalt samarbete som syftar till att finna svar på frågan
”hur förskola och skola kan stödja barn och elever så att de kan nå så långt som möjligt i sitt lärande?”.

Samarbetet är en process för att utveckla skolan och ska leda till nya kunskaper om framgångsrika arbetssätt som gynnar elevers måluppfyllelse.

Det har nu blivit dags för deltagarna 2017/18 att presentera resultatet av sitt erfarenhetsutbyte. Den 24 maj blir det en spännande spridningskonferens med föreläsningar, seminarier och presentationer om årets forskningsfrågor, slutsatser och nästa steg.

Välkommen till en intressant dag där du får veta mer om hur vi kan öka elevernas måluppfyllelse!

Sidan uppdaterad 2018-10-22