Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Paradigm

Paradigms syftar till att få unga vuxna att få ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga att vara delaktig i samhället och bli självförsörjande i större utsträckning. Fler som går på gymnasiet ska fullfölja sina studier och nå gymnasiebehörighet. Digitalisering är också en central del i projektet och programinnehållet.
Sidan uppdaterad 2017-05-31