Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildning

PDF-dokument Administrativ behandling av student som avstängts från studier
Beslutad av rektor 2003-12-05, ändrad 2005-11-30. Dnr 19-2005-3555.
PDF-dokument Arbetsordning för Utexpo - Högskolan i Halmstads examensarbetesutställning
Beslut av rektor 2008-05-28. Reviderad 2011-11-23. Dnr 10-2008-928
PDF-dokument Beskrivning av Ladok
1996-01-08. Reviderad 2007-10-18
PDF-dokument Forskningsförankrad utbildning - utvecklingsplan
Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-12-08. Dnr 59-2010-175
PDF-dokument Föreskrifter för beviljande av stipendier
Beslut 2015-03-04. Dnr L 2015/29
PDF-dokument Lokal examensordning
Beslutad av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30. Reviderad 2018-05-24, 2015-06-04, 2014-06-17. Dnr L 2014/17. Gäller från och med 2014-01-30
PDF-dokument Lokal examensordning (före högskolereformen)
Fastställd i Utbildningsnämden 2007-02-28/2007-03-01. Gäller fr o m 2007-07-01. Dnr 57-2007-709
PDF-dokument Mall för utbildningsplan (engelsk översättning)
Se Riktlinjer vid utformning av utbildningsplan
PDF-dokument Ordning för disciplinärenden och avskiljande
Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10, reviderad 2006-06-09, 2010-06-30. Dnr 56-2006-1651.
PDF-dokument Ordning för förändring av beslutat utbildningsutbud
Beslut av rektor 2017-01-16, Dnr L 2017/5
PDF-dokument Ordning för handläggning av pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder
Beslut av rektor 2010-03-31, dnr 59-2010-648
PDF-dokument Pedagogisk handlingsplan
Senast reviderad 2017-06-12. Beslut av rektor 2014-05-11. Dnr L 2014/74
PDF-dokument Regler för kopiering av kompendiematerial till studenter
Beslut av rektor 2008-10-23. Dnr 10-2008-1731
PDF-dokument Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier
(Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002)
PDF-dokument Riktlinjer för betalning av studieavgifter
Beslut 2015-03-03. Dnr L 2015/47
PDF-dokument Riktlinjer för forskningsanknytning vid Högskolan i Halmstad
Fastställd av rektor 2019-01-15. Dnr L 2017/178
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Beslutad av Forsknings- och utbildningsnämnden 2016-10-06. Dnr L 2014/32
PDF-dokument Riktlinjer för klassificering av kurser i utbildningsområde
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2018-11-28. Dnr L 2015/141
PDF-dokument Riktlinjer för kombinationen studier och elitidrott
Beslutade av rektor 2018-12-10. Dnr L 2018/177
PDF-dokument Riktlinjer för kursvärderingar - utbildning på grund- och avancerad nivå
Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2017-12-07. Dnr L 2014/115
PDF-dokument Riktlinjer för programråd
Dnr L 2017/66
PDF-dokument Riktlinjer för registrering och avbrott inom grundutbildningen
Beslut av rektor 2012-05-22. Dnr 56-2012-1036.
PDF-dokument Riktlinjer för uppdragsutbildning
Reviderade och fastställda av rektor 2018-06-25. Dnr L 2018/81
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av kursplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2018-05-15. Dnr L 2018/60
PDF-dokument Riktlinjer vid utformning av utbildningsplan
Fastställda av Utbildningsnämnden 2010-11-11. Dnr 510-2010-2522
PDF-dokument Rutiner och ansvarsförhållanden för självständigt arbete (examensarbete)
Högskoledirektörens beslut 2016-02-16. Dnr L 2015/69
PDF-dokument Studieadministrativa bestämmelser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2018-06-07. Dnr L 2016/79
PDF-dokument System för utbildningsutvärdering 2011-2014
Fastställd av Utbildningsnämnden 2008-08-26 (dnr 59-2008-1502). Senast reviderad 2012-11-07. Dnr 59-2011-668
PDF-dokument Tillgodoräknandeordning
Fastställd av Utbildningsnämnden 2008-02-29, reviderad 2013-01-29. Dnr 561-2008-489


Tillbaka till kategorier
Sidan uppdaterad 2015-09-21