Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-01-16

ARC13-rapporten: Internationell nivå på Högskolans forskning

Mer än hälften av den forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad håller hög nationell och internationell kvalitet. Detta visar ARC13 – en utvärdering med externa experter av lärosätets forskning och samproduktion vars slutrapport offentliggjordes idag, den 16 januari 2014.

– Rapporten visar att vi har lyckats i vårt arbete att bygga upp starka forskningsmiljöer i Halmstad, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor och projektledare för ARC13 vid Högskolan i Halmstad.

Utvärderingen ARC13 (”Assessment of Research and Coproduction 2013”) pågick under hela 2013. Samtliga åtta forskningsmiljöer vid Högskolan granskades av 39 externa experter.

Väldigt goda resultat

Bland resultaten märks i synnerhet forskningen vid forskningsmiljöerna Maskinteknisk produktframtagning (MTEK) och Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). Kvaliteten på deras forskning får generellt omdömena "excellent" respektive ”mycket bra” – något som kräver att forskningen överlag inom dessa miljöer ligger på en hög internationell nivå. Det finns även delgrupper inom andra forskningsmiljöer som i flera aspekter bedöms som excellenta. Det gäller forskningen inom fjärrvärmeteknik och forskningen kring våtmarker.

– Det är väldigt goda resultat. Räknat i forskningsresurser så utgör forskningsmiljöerna MTEK och EIS mer än hälften av Högskolans forskning, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

De forskningsmiljöer som får höga betyg i utvärderingen har länge samverkat med industri och näringsliv.

– Högskolan sticker ut när det gäller samverkan. Här finns forskare av samma kaliber som kollegorna vid de stora lärosätena och som har ett nära samarbete med industrin, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Öka andelen forskning

Utvärderingen är sprungen ur den process som ledde till att Högskolan år 2012 utnämndes till KK-miljö. KK-stiftelsen är medfinansiär. Utvärderingen har genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet, som också är KK-miljöer.

ARC13 är ett viktigt verktyg i arbetet med att öka andelen forskning vid Högskolan. För att klara detta krävs prioriteringar och utvärderingen hjälper lärosätet att identifiera forskning med stark utvecklingspotential. Den ger även värdefulla insikter om vilka förbättringsområden som finns.

– Samtliga forskningsmiljöer har blivit bättre av detta. Att se sin egen verksamhet utifrån och påbörja en självförbättringsprocess kan vara en stor utmaning, men är något som är gynnsamt för alla organisationer. Därför ska man inte vara rädd för den här sortens granskningar – de har enbart positiva effekter, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Nästa steg är att formulera en handlingsplan. Målet är att den skall vara klar efter första kvartalet 2014.

Här kan du läsa mer om ARC13, läsa slutrapporten online, ladda ner den eller beställa ett tryckt exemplar.länk till annan webbplats

JOACHIM BRINK

"Rapporten visar att vi har lyckats i vårt arbete att bygga upp starka forskningsmiljöer i Halmstad", säger Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor och Högskolans projektledare för ARC13. Bild: Ida Lövstål

Sidan uppdaterad 2014-01-20