Behoven ska styra forskningen inom hälsoteknik

Hur kan tekniken utvecklas för att underlätta för äldre och sjuka att bo kvar hemma? Vilka behov finns inom hemtjänst och sjukvård och hur kan dessa omsättas i nya företag och tjänster? Forskarna i Hälsoteknikcentrum Halland arbetar på ett otraditionellt sätt för att finna lösningar. Läs mer i Nyheter från Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats
Sidan uppdaterad 2010-05-11
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C