Användardriven innovation på Halmstad Living Lab

När Halmstad Living Lab vid Högskolan i Halmstad bjöd in anhörigvårdarföreningen, hemtjänst och ett antal företag för att diskutera behov och möjligheter handlade diskussionen bland annat om problem med den äldres ytterdörr - som till exempel att veta om den är låst, vem som varit på besök och vem det är som ringer på.

En av deltagarna var Olle Bliding, utvecklingschef på Phoniro AB. Han fick en idé om vad som skulle kunna tas fram och kontaktade Carl-Magnus Johansson på larmföretaget Lansen Technology. Tillsammans med Högskolan i Halmstad och anhörigvårdarföreningen fick företagen finansiering från VINNOVAS program Var Dags IT för att testa idéerna. Företagen, forskarna och tre fokusgrupper med anhöriga och äldre utvecklade sedan ursprungsidén tillsammans. Resultatet blev ett system där man bland annat kan låsa och öppna dörren från sängen och på en display se vem som står utanför.

Relaterade länkar
Sidan uppdaterad 2010-06-08
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C