Vad fall betyder för äldre i vardagslivet

Djupintervjuer med äldre om vad det innebär för vardagslivet att falla - hur man anpassar sig och vilka strategier man använder.

Syftet med studien var att belysa innebörden av fall för äldre ur ett vardagsperspektiv. I djupintervjuer beskrev fyra kvinnor och två män, 80-94 år gamla, som hade fallit flera gånger, sin vardagssituation. Deltagarna hade olika anpassningsförmåga och individuella strategier för att hantera fall. Kvinnorna i studien hade hanterat situationen genom att ägna sig åt kroppsövningar och träning, trots att de led av flera kroniska sjukdomar. De hade också utrustat soffor och stolar med kuddar för att göra det lättare att komma upp igen efter ett fall. Männen i studien, däremot, satt i en stol och rörde sig så lite som möjligt.

Källa: Mahler, M m fl (2010) "Indispensable chairs and comforting cushions — Falls and the meaning of falls in six older persons lives", Journal of Aging Studies , 24 (2) 

Sidan uppdaterad 2010-06-09
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C