Vad gör vi?

Identifiera idéer


Arbetet med att identifiera idéer sker på många olika sätt, till exempel genom:
 
  • Kontakter med regionens och kommunernas vård och omsorg
  • Möte med företag
  • Visionsseminarier
  • Möte med användare och anhöriga

Förstudier


I förstudierna undersöks idéns potential. Förstudien hanterar vanligtvis frågor som: Hur ser behovet ut som idén identifierar? Vilka befintliga lösningar finns? Hur ser affärsmöjligheterna nu? etc. Underlaget som kommer fram i en förstudie ligger till grund för ett beslut huruvida förstudien ska övergå till ett HCH-projekt

HCH-projekt


Om idén, efter genomförd förstudie, bedöms som fortsatt intressant övergår förstudien till ett HCH-projekt. Projektet är mer omfattande och fler parter och resurser tillsätts. HCH-projekten kan vara mycket olika i sin karaktär. Det kan handla om att utveckla en specifik teknik, ta fram en prototyp, genomföra användarstudier etc. Enkelt uttryckt, det som bedöms kunna bidra till en ny eller förbättrad tjänst eller produkt.

Nya tjänster och produkter


Alla tjänster och produkter utvecklas tillsammans med idé- eller produktägarna, ofta är det ett företag. Det är alltid företaget som står för kommersialiseringen av resultaten i förstudier och utvecklingsprojekt.
Sidan uppdaterad 2010-03-18
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C