Att bygga muskler kräver inte tunga vikter

Personer med minskad muskelmassa kan bygga muskler med lättare vikter

Det brukar hävdas att man måste lyfta tunga vikter för att bygga muskler. Emellertid har en ny studie som genomförts vid McMaster University visat att en liknande grad av muskelbyggande kan uppnås genom att använda lättare vikter. Hemligheten är att lyfta tills man når muskeltrötthet.

"Hellre än att kämpa med tunga vikter kan man använda lättare vikter, men man måste lyfta tills man inte orkar längre", säger Stuart Phillips, docent i kinesiologi vid McMaster University som menar att muskelbyggande innebär att musklerna stimuleras att göra nya muskelproteiner.

Forskningsprojektet visade att det inte är den vikt du lyfter, utan muskeltröttheten som är kritiskt för att bygga muskler. De tyngre vikterna sattes till 90% av en persons bästa lyft och de lätta vikterna endast 30% av vad personerna kunde lyfta. De tyngre kunde personerna lyfta 5-10 gånger innan de blev trötta. De lättare kunde personerna lyfta minst 24 gånger innan de kände trötthet.

Dessa nya uppgifter har praktisk betydelse framför allt för människor med nedsatt muskelmassa, som äldre, patienter med cancer, eller dem som återhämtar sig från trauma, kirurgi eller stroke.

Källa: Burd, N A m fl (2010) "Low-Load High Volume Resistance Exercise Stimulates Muscle Protein Synthesis More Than High-Load Low Volume Resistance Exercise in Young Men", PLoS ONE 5 (8)doi:10.1371/journal.pone.0012033

Läs artikeln här länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-09-03
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C