Nattillsyn

Nattpatrullens arbete har under en längre tid varit föremål för diskussion i de halländska kommunerna. En del i denna diskussion handlar om behovet av nattillsyn. För att undersöka detta närmare gjordes en observation av nattpatrullens arbete. Observationen visade att det finns två egentliga problem kring nattillsyn. Det främsta problemet ligger i ett brukarperspektiv. Brukaren observeras när han eller hon sover, vilket kan upplevas som starkt integritetskränkande och det etiskt korrekta i detta kan också diskuteras. Nattpatrullens besök visade sig även snarare förstärka än dämpa oron hos brukaren, eftersom brukaren i många fall väcks. Dessutom kan personer med demensdiagnos bli både rädda och oroliga eftersom de inte förstår eller känner igen vilka nattpatrullen är och vad deras uppdrag består i. En kvinna gav uttryck för detta på följande sätt: "Vilka är ni som kommer och väcker mig mitt i natten, ni borde skämmas".

Nattlig tillsyn hos en vårdtagare leder många gånger till ett larm 30 minuter senare oavsett om nattpatrullen väckt vårdtagaren eller inte. Detta kan tolkas som att brukaren, oavsett om han/hon väcks eller inte, blir störd av nattpatrullens besök.

Biståndshandläggare i Halmstads kommun berättar att de från olika håll får höra att de flesta nattillsyner är onödiga. Argumentet för detta är att flera brukare istället skulle kunna använda sitt trygghetslarm om de behöver hjälp med något, som t.ex. att gå på toaletten. Trygghetslarmet räcker dock inte för alla brukare. Dessutom kan inställningstiden, innan personal är på plats, för vissa brukare känns alltför lång t ex vid ett toalettbesök. En tillsyn kan i flera fall leda till en insats, t ex blöjbyte eller toalettbesök. Biståndshandläggarens beslut om eventuell nattillsyn grundar sig i att man vill "säkra upp runt vårdtagaren".

För vissa av brukarna är det nödvändigt att tillsynen görs genom ett besök. Dock visar förstudien att det för många brukare finns stora vinster med att tillsynen sker på annat sätt.  Projektets fortsättning kommer därför syfta till att ta fram en teknisk lösning som kan svara på om brukaren ligger i sängen, befinner sig i bostaden, sover och lever. Vad man behöver veta om brukaren för att eventuellt kunna ersätta nattpatrullen med teknik är naturligtvis högst individuellt.

Sidan uppdaterad 2010-03-18
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C