Vårt erbjudande

Hälsoteknikcentrum Halland har resurser att stötta utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Arbetet engagerar många grupper: kommuner och region/landsting, företag, forskare, vård- och omsorgstagare, anhöriga och studenter.
Sidan uppdaterad 2010-03-19
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C