Demonstratorer

En del av Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet består av att arbeta med demonstratorer. En demonstrator är en ännu inte färdigställd produkt eller tjänst som visualiseras genom en prototyp eller ett koncept, som gör det möjligt att praktiskt testa och kommunicera potential och brister. Demonstratorerna skapar möjligheter att visa hur ny eller befintlig teknik  skulle kunna användas för att stödja individer och hälso- och sjukvårdssystemet samt hur den skulle kunna bidra till en förbättrad hälsa och livskvalitet.

Våra demonstratorer är uppskattade. De inspirerar besökare, forskare, vård- och omsorgspersonal, användare, anhöriga m fl att komma med nya idéer och förslag till utveckling av demonstratorerna eller alternativa applikationsområden för den teknik som visas. I arbetet med demonstratorerna hålls alla möjligheter öppna för fortsatt utveckling och eventuella spinoff-effekter.

Kontakt
Nicholas Wickström
Projektkoordinator forskning
Tel 035-167382
Skicka e-post till Nicholas
Sidan uppdaterad 2010-03-19
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C