Fysisk aktivitet leder till minskad risk för frakturer

Hembaserade övningar och frivillig träning i hemmet kan ha långsiktiga effekter på balans och gång och kan förebygga höftfrakturer hos äldre kvinnor i riskgrupper, enligt en rapport i Archives of Internal Medicine.

Minst 90 procent av alla höftfrakturer beror på fall. Höftfrakturer kräver stora resurser och är förknippade med hög dödlighet och ökad sjuklighet. Forskarna har följt upp 160 kvinnor som deltagit i en studie som syftade till att minska riskfaktorer för frakturer hos äldre kvinnor med benskörhet.

84 kvinnor placerades i en träningsgrupp och 76 i en kontrollgrupp. Träningsgruppen deltog i övervakad balans- och benstyrketräning en gång i veckan under sex månader. Den genomsnittliga observationstiden för båda grupperna var 7,1 år.

Under uppföljningstiden fick 17 kvinnor i träningsgruppen frakturer som krävde sjukhusbehandling, mot 23 frakturer i kontrollgruppen. Det totala antalet frakturer i träningsgruppen var 0,05 per 1000 kvinnor per år jämfört med 0,08 i kontrollgruppen. Inga höftfrakturer inträffade i träningsgruppen under uppföljningstiden, medan fem höftfrakturer inträffade i kontrollgruppen. Dessutom var dödligheten signifikant lägre i träningsgruppen än i kontrollgruppen under den förlängda uppföljningsperioden.

Resultatet visar att livslång fysisk aktivitet leder till minskad risk för frakturer och författarna menar att regelbunden daglig fysisk aktivitet bör rekommenderas till äldre kvinnor med benskörhet.

Källa: Korpelainen m fl (2010) Long-term Outcomes of Exercise - Follow-up of a Randomized Trial in Older Women With Osteopenia,   Archives of Internal Medicine, 170(17)

Länk till abstract länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-10-04
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C