Projektförslag

Letar du efter ett uppslag till ditt examens- eller projektarbete? Vi på Hälsoteknikcentrum har alltid ett antal intressanta förslag på uppgifter att arbeta med. Förslagen kommer nästan uteslutande från behov som är identifierade inom vård och omsorg. 
Hälsoteknikcentrum vill vara en aktiv samarbetspartner för dem som vill arbeta med förslagen. Praktiskt innebär detta att vi kan stötta studentprojekt med vissa kostnader för material mm, däremot kommer vi inte att lägga oss i själva arbetet eller ha några anspråk på resultaten.

Av dessa anledningar lägger vi inte ut några förslag på vår hemsida, ni som är intresserade kontaktar i stället någon av oss.

Behov

Hälsoteknikcentrum Halland arbetar med att tillsammans med våra partners möta behoven av nya produkter och tjänster för bibehållen eller förbättrad livskvalitet. Vi söker hela tiden efter dessa ouppfyllda behov som vi vet finns hos personal inom vård- och omsorg, bland funktionsnedsatta, bland anhöriga till vårdkrävande människor, ja i samhället helt enkelt.

Har du en tanke om något som du vill förbättra, förändra eller helt enkelt något behov som du inte hittar en bra lösning till så hör gärna av dig till någon av oss i Hälsoteknikcentrum Halland. Vi vet att kännedom om behoven är nyckeln till innovationerna som kan förändra världen.

Sidan uppdaterad 2010-03-19
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C