Anhöriga om IT-system för personer med Alzheimers

Anhöriga och vårdgivare har utvärderat IT-system för vård och omsorg av personer med Alzheimers sjukdom.

Inom ramen för det EU-finansierade projektet Smart Home for Elderly People (HOPE) rekryterades anhöriga och vårdgivare till 223 personer med Alzheimers sjukdom för en undersökning kring IT-systems potentiella roll för personer med Alzheimers. En video om HOPE:s IT-system visades, och deltagarna fyllde i en enkät som bland annat utvärderade: a) IT-system för att förbättra livskvalitet, vård och säkerhet, b) enheter för att övervaka personliga rörelser, läkemedelsanvändning och omgivande miljöförhållanden, c) enheter för förbättrad kommunikation, hembaserad rehabilitering och minskning av specifika risker.

De anhöriga /vårdgivarna ansåg att IT-system kan vara mycket användbara för att förbättra: a) livskvalitet (66,4%), vård (56,1%) och säkerhet (87,0%), b) övervakning av sängläge och rörelser (80,7%), läkemedelsanvändning (87,4%) och omgivande miljöförhållanden (85,2%), och c) kommunikation vid nödläge (83,4%).

Anhöriga /vårdgivare ansåg att IT-system skulle kunna vara betydligt mer användbara för personer med Alzheimers som är 75-84 än för dem i åldern under 75 eller över 85 år och med måttlig snarare än med lätt eller svår demens. Anhöriga / vårdgivare i åldern över 50 år och med låg utbildningsnivå betraktade IT-system som mer användbara än anhöriga / vårdgivare under 50 år och med hög utbildningsnivå. Sammanfattningsvis ansåg anhöriga / vårdgivare att HOPE:s IT-system kan vara användbart i omsorgen av personer med Alzheimers.

Källa: Pilotto, A m fl (2010) “Information and Communication Technology Systems to Improve Quality of Life and Safety of Alzheimer's Disease Patients: A Multicenter International Survey", Journal of Alzheimer´s disease , e-pub ahead of print

Länk till abstract länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-11-09
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C