Tekniklösningar i vardagen - webbsänd presskonferens

Det talas mycket om "smarta hem", med tekniklösningar som kan hjälpa människor i vardagen. En stor del av tekniken är redan utvecklad och användarna finns över hela Europa. Användarna blir dessutom allt fler ju äldre befolkningen blir.

Som en del i det europeiska arbetet med Ambient Assisted Living, AAL — hjälp och stöd i hemmet — hålls en presskonferens i Passau, Tyskland.
Presskonferensen äger rum tisdag16 november kl 17.20 — 17.55 i anslutning till en workshop anordnad av projektet MonAMI.

Följ presskonferensen på Internet: www.stickam.com/eurossc2010 länk till annan webbplats

Läs mer på Hjälpmedelsinstitutet länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-11-15
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C