Beskrivande text

Hälsoteknikcentrum Halland är en innovativ miljö för utveckling av nya produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Genom samverkan ökar vi innovationstakten och konkurrenskraften hos företagen. Hälsoteknikcentrum Halland ägs av Högskolan i Halmstad och finansieras av Region Halland och Europeiska Regionalfonden.
Sidan uppdaterad 2010-03-19
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C