Mathantering

Många äldre är i riskzonen för undernäring

Inom Kungsbackas äldreomsorg pågår sedan 2008 ett nutrionsprojekt. Målet med detta är bland annat att se över nutritionsförhållandena hos äldre som bor kvar hemma och har hjälp av hemtjänsten. Vid MNA-tester (Mini-Nutritional Assessment) framkom att 39 procent av dem ligger i riskzonen för undernäring och att 10 procent är undernärda. Därför ville man undersöka hur dessa personer vill få sin mat levererad och utformad. Detta genomfördes genom två workshops som hölls i Kungsbacka med ledning av personal från Living Labs vid Högskolan i Halmstad.

Vid dessa workshops framkom att flertalet av användarna efterfrågade större valfrihet, man vill ha möjlighet att själv kunna sätta ihop veckans meny. Man vill också själv bestämma vad och när man ska äta. Några användare efterfrågade att kunna vara med och hjälpa till när maten tillagas, eftersom man då vet precis vad maten innehåller. Dessutom är det roligt att laga mat tillsammans med andra! Festmåltider vid speciella högtidsdagar ansågs vara viktigt. Likaså ville många ha varm mat även till kvällsmålet.

Det är angelägna frågor och samarbetet mellan Kungsbacka kommun och Hälsoteknikcentrum Halland fortsätter.

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Mobil 0730-78 16 04
Skicka e-post till Martin
Sidan uppdaterad 2010-12-30
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C