Äldre riskerar undernäring - det vill vårt projekt ändra på

I förstudien om Mathantering har vi tillsammans med Kungsbacka kommun undersökt vad kvarboende äldre önskar när det gäller leverans av mat. Hur och när ska den levereras? Vilken sorts mat ska det vara?

Större valfrihet är ett stort önskemål. Läs mer om förstudien

Sidan uppdaterad 2010-12-30
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C