Fler intelligenta hem behövs

Äldre kan få mycket hjälp av tekniska lösningar i hemmet, men många etiska och juridiska frågor kvarstår.

I en åldrande värld är det viktigt att så många som möjligt kan bibehålla god hälsa och oberoende så länge som möjligt.

I stället för sjukhusvistelser eller institutionalisering kan äldre med kronisk sjukdom , särskilt med kognitiv nedsättning , få hjälp i sin egen hemmiljö med många "smarta " enheter som stöder dem i vardagliga aktiviteter. Ett " intelligent hem " är en bostad utrustad med teknik som underlättar övervakning av den boende, med syfte att förbättra livskvaliteten och främja fysisk självständighet , liksom att minska bördan för vårdgivare och anhöriga.

Flera projekt över hela världen har satts i verket, men vissa etiska och juridiska frågor är fortfarande olösta och för närvarande finns det inga bevis för hälsoeffekterna av smarta hem. Fler studier behövs för att förstå vad som fungerat och inte i dessa projekt , och detta kommer att vara möjligt endast med en omfattande spridning av intelligenta hem i det sociala nätverket .
 
Källa: Frisardi, V m fl (2011) "Gerontechnology for Demented Patients: Smart Homes for Smart Aging", Journal of Alzheimers Disease , e-pub ahead of print

Länk till abstract länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2011-01-12
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C