Hjälpmedel i vardagen

För personer med nedsatt handfunktion och styrka är det svårt att t ex öppna förpackningar. Det finns hjälpmedel, men hur hanterbara är dessa?

Syftet med projektet var att utvärdera hanterbarheten hos åtta hjälpmedel anpassade för personer med nedsatt handfunktion och styrka. Vidare syftade projektet till att utifrån deltagarnas reflektioner kring testade hjälpmedel sammanställa information om hjälpmedel samt att vägleda till rätt produkt.

Resultatet från studien visar fyra produkter som deltagarna föredrog, dessa produkter var starkt relaterade till deltagarnas handstyrka och tekniker för att öppna de olika förpackningar som utvärderades. Projektet visar tydligt vikten av att i ett tidigt skede i produktutvecklingen involvera användare och ta tillvara deras tankar och funderingar kring hjälpmedel. Det är mycket individuellt hur och vilka hjälpmedel som väljs. Ett budskap som projektet lämnar är att det är viktigt att ställa frågan: "för vem är dessa hjälpmedel anpassade?"

Sidan uppdaterad 2011-04-14
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C