Social gemenskap bra för hjärnan

Socialt aktiva pensionärer löper mindre risk att få problem med minnet och andra kognitiva funktioner, enligt en studie i Journal of the International Neuropsychological Society

Drygt 1 100 pensionärer med en medelålder på 80 år fick besvara frågor om hur ofta och vilken typ av social aktivitet de ägnat sig åt de senaste åren, till exempel gå på restaurang, sportevenemang och besöka släkt och vänner. Deltagarna följdes sedan över tiden och fick årligen genomgå en rad olika undersökningar och neuropsykologiska tester.

När studien inleddes hade samtliga normal minnes- och tankeförmåga. Efter i genomsnitt fem år hade de kognitiva funktionerna försämrats hos många men i lägre grad hos dem som varit socialt aktiva. Forskarna har beaktat ålder, hälsa och andra faktorer som kan påverka sambandet.

Resultaten tyder på att social inaktivitet i sig leder till kognitiv försämring, säger Bryan James, en av forskarna bakom studien.

Läs mer på Svenskt Demens Centrum länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2011-04-28
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C