Undersökning av äldres hälsa och välbefinnande

Äldres hälsa och välbefinnande har kartlagts i en europeisk studie. 20 % av de undersökta personerna hamnade i gruppen "feta och deprimerade".

Syftet med denna studie var att identifiera olika grupperingar när det gäller hälsa och välbefinnande bland äldre européer. Olika förhållanden vad gäller demografi, socialt liv och hälsobeteende har också granskats. Deltagarna var 1381 stycken äldre över 65 år, med en medelålder på ca 74 år, från sex EU-länder.

Fyra grupperingar identifierades och validerades: "god hälsa och måttlig funktion" (38,40%), "måttlig hälsa och funktion" (30,84%), "feta och deprimerade" (20,24%) och "låg hälsa och funktion" (10,51%). Grupperna kan även delas upp, baserat på ålder, kön, nationalitet, år av utbildning, social isolering och hälsobeteenden (alkoholkonsumtion och mängd promenader).

Resultaten av studien visar heterogenitet med avseende på relationerna mellan de undersökta variablerna. Informationen kan användas för att göra hälsofrämjande åtgärder för äldre mer målgruppsanpassade.

Källa: Thøgersen-Ntoumani, C m fl (2011) Health and well-being profiles of older European adults, European Journal of Ageing , vol 8 (2)

Läs artikeln här länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2011-06-08
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C