Läs juni månads nyhetsbrev från HCH

I nyhetsbrevet för juni berättar vi bland annat om våra roliga och lyckade studentsamarbeten. Vi skriver också om ett spännande projekt kring låsta dörrar på demensboenden och tekniska lösningar på det problemet.

Läs nyhetsbrevet här

Sidan uppdaterad 2011-06-21
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C