Modernt trygghetslarm - LIAC alarm

LIAC är ett examensarbete som har genomförts av Annika Karlsson och Linnea Trulsson, studenter på Halmstad Högskola, Utvecklingsingenjörsprogrammet årskurs 3. Examensarbetet är ett nyproduktutvecklingsprojekt som löpte under perioden 2010-2011.

LIAC alarm är ett modernt trygghetslarm med funktioner som möjliggör positionering av användaren och kommunikation vid en larmsituation. LIAC alarm styrs genom mobiltelefoni vilket gör att det går att använda överallt. Designen av larmenheten har varit en viktig del i arbetet. Hälsoteknikcentrum hjälpte studenterna med användarinvolvering i form av en workshop tillsammans med användare samt bekostade framtagning av elektroniken i larmenheten.

Detta examensarbete tilldelades första pris på 100 000 kr ur Sten Fåhrés minnesfond.

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Mobil: 0730-78 16 04
Skicka e-post till Martin
Sidan uppdaterad 2011-07-28
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C