Rullstolshjulet Gear Up

Gear Up är ett examensarbete som har genomförts av Ingrid Bertilsson och Viktor Larsson har i nära samarbete med brukare påbörjat utvecklingen av ett rullstolhjul som ska förbättra framkomligheten med rullstol. Genom att integrera en växel i rullstolhjulet underlättas körningen i backar och på dåligt underlag. De första testresultaten har visat att produkten sänker både arbetspuls och ansträngningsnivå för brukaren. Stor vikt har lagts vid att ta fram en så användarvänlig produkt som möjligt där fokus legat på den reglerande lösningen. Produkten har genomgått en nyhetsgranskning och denna visar att den är patenterbar. Det finns även flera möjliga användningsområden för reglaget, exempelvis skulle det med mindre modifieringar kunna användas som bromsreglage.

Hälsoteknikcentrum har bidragit med olika kostnader vid prototypframtagning, användarinvolvering i form av workshops samt genom "extra handledning" och kompetens genom hela projektet.

Gear Up tilldelades första pris när Hälsoteknikalliansen delade ut sina stipendier för 2011.  

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Mobil: 0730-78 16 04
Skicka e-post till Martin
Ingrid Bertilsson

Ingrid Bertilsson

Viktor Larsson

Viktor Larsson

Sidan uppdaterad 2011-07-28
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C