Verksamhet

Verksamheten består av två huvudområden, där det första handlar om att identifiera idéer och behov som kan utvecklas till nya eller förbättrade tjänster eller produkter. Det andra området handlar om hur dessa idéer och behov bearbetas vidare i förstudier och utvecklingsprojekt för att komma ut på marknaden.

För alla stegen gäller att projektet har breda kunskaper och nätverk inom viktiga områden som användarinvolvering, teknik, omvårdnad, produktutveckling etc. Så mycket arbete som möjligt genomförs i samarbete med flera partners.

Relaterade länkar
Sidan uppdaterad 2010-03-17
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C