Skyddsåtgärder på särskilt boende

Teknik kan lösa problem med inlåsning av demenssjuka

Sex av tio demensboenden i Sverige låser in demenssjuka personer nattetid utan uppsikt. Det visade Socialstyrelsens oanmälda inspektion av närmare 100 demensboenden, som gjordes i november förra året. Socialstyrelsen har slagit fast att inlåsning av dementa är att betrakta som olagligt.

Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har tillsammans med personal av olika profession från Falkenbergs kommun, gjort en förstudie om hur teknik och tekniska system skulle kunna lösa problematiken med låsta dörrar med bibehållen säkerhet för den enskilde. Vi har tagit fram en lista utifrån verksamhetens behov och önskemål av vad ett framtida system ska kunna klara. Det viktigaste är att det är flexibelt och kan anpassas efter enskilda individer.

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Mobil: 0730-781604
Skicka e-post till Martin
Sidan uppdaterad 2011-09-16
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C