Vårt erbjudande till företag

Företag som har idéer och tankar kring utveckling av nya eller förbättring av befintliga hälsoteknikprodukter eller -tjänster är välkomna att kontakta Hälsoteknikcentrum. Vi har lång erfarenhet av innovationsarbete tillsammans med företag och diskuterar gärna era utvecklingsmöjligheter. Kring intressanta idéer kan vi starta en gemensam förstudie, gärna ihop med ytterligare partners. Vi har även resurser att starta upp mer omfattande utvecklingsprojekt. Till vårt förfogande har vi Högskolans samlade kompetens vilket innebär att vi bland annat kan engagera oss i arbeten kring:
 
  • Användarinvolvering och användarstudier, tester
  • Teknik inom många specialiseringar, exempelvis inbyggda och intelligenta system, biomekanik och mekatronik
  • Beteendevetenskapliga frågeställningar inom exempelvis psykologi och pedagogik
  • Marknadsfrågor

Samarbetet kan utformas på många olika sätt, vi har exempel på arbeten som engagerat företag och kommuner kring specifika utvecklingsfrågor. En viktig resurs är högskolans forskare som kan hjälpa till att lösa de frågor som är av strategisk betydelse för företagen och där ny kunskap måste tas fram. Vår kunskap om företagens intressen har också inneburit att vi kunnat engagera kompletterande och icke-konkurrerande företag i samma projekt. Andra företag har genom oss fått hjälp av studenter, som inom ramen för sina examensarbeten utvecklar produkter eller tjänster fram till fungerande prototyper. Vi tror också att samarbetet mellan företag, kommuner, regionen, forskare, användare och studenter kan öppna unika möjligheter för klarsynta företag.

Kontakt
Emma Börjesson
Telefon: 0767-21 91 61
Skicka e-post till Emma
Sidan uppdaterad 2010-03-22
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C