Spårning av instrument i sjukhusmiljö

Ett sjukhus har ett stort antal tekniska utrustningar. Det finns ett behov, både hos servicepersonal och sjukvårdspersonal, av att kunna koppla instrumenten till en fysisk position - var befinner de sig och var har de varit tidigare?

Det finns ingen standardiserad lösning för positionering av instrument i sjukhusmiljö. Däremot finns det ett flertal olika standardteknologier som utnyttjas för detta ändamål. Vanligt är användandet av trådlös teknik mellan databäraren och fasta noder som läsare och referensnoder. Noderna kan vara kopplade i ett statiskt eller dynamiskt nätverk eller både och.

I detta projekt har HCH gjort en sammanställning av tekniska lösningar som finns idag och möjliga vinster av att införa sådana system.

Det finns ett flertal aktörer som erbjuder tekniska lösningar. Vi bedömer att det finns ett behov av dessa system men på grund av hög komplexitet blir det svårt att motivera denna investering.

Vi har kontakt med universitetssjukhuset i Lund där ett pilotprojekt kring lokalisering av utrustning med RFID-teknik ska pågå under 2011.

Förstudien har resulterat i att ett studentprojekt kring att  implementera och utvärdera ett demosystem har specificerats och föreslagits.

Kontakt
Magnus Lundblad
Regionkoordinator
Tel 035-13 65 44
Mobil 070-536 65 44
Skicka e-post till Magnus
Sidan uppdaterad 2011-09-30
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C