Vårt erbjudande till kommuner

Jobbar Du i en kommun?
Ta chansen att vara med och påverka framtidens äldreomsorg. Genom att lyfta fram de behov din verksamhet har hjälper du till att skapa områden som Hälsoteknikcentrum Halland kan arbeta med.

Samhället står inför stora utmaningar när andelen äldre ökar. Hur kommer Sveriges äldreomsorg att se ut i framtiden? Hur ska vi möta de äldres krav? Hur ska man skapa en attraktiv arbetsplats inom äldreomsorgen i framtiden?

Du är välkommen att kontakta oss och dela med dig av dina/organisationens tankar kring behov i organisationen. Det kan gälla problem eller utmaningar som behöver en lösning, men även nya idéer, utveckling/förbättring av befintliga produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet.

Hälsoteknikcentrum vill bidra till utveckling av produkter och tjänster som alla vill använda. För att säkerställa att de personer som ska använda produkterna och tjänsterna har varit med i produktutvecklingsprocessen anser vi att det är av yttersta vikt att få med omsorgsorganisationer i våra projekt. Vi som arbetar i Hälsoteknikcentrum har lång erfarenhet av innovationsarbete tillsammans med företag, forskare och offentliga verksamheter och har ett stort företagsnätverk som möjliggör kommersialisering av resultaten från projekten.

I två av Hallands kommuner har vi projektkoordinatorer som kanaliserar behov, idéer och utvecklingsprojekt från respektive kommun in i Hälsoteknikcentrum. Dessa koordinatorer arbetar också med förstudier och tester när vi kommit så långt i kedjan. Tanken är att vi på sikt skall ha koordinatorer i alla kommunerna.

Våra kommunkoordinatorer:
Anna-Lena Gyllén, Varbergs Kommun
Marie Strömberg, Laholms Kommun
Martin Persson, Halmstads Kommun

Alla våra projekt är kostnadsfria för uppdragsgivaren, men exempel på kommunernas roll i projekten kan vara att bidra med användare till våra användarinvolveringsstudier eller att eventuellt bidra med olika underlag från sin verksamhet.

Kontakt
Anne-Christine Hertz
Projektkoordinator, kommun- och regionkontakter
Mobil 0705-384555
Skicka e-post till Ann-Christine
Sidan uppdaterad 2010-03-22
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C