Virtual Trainer

Virtual trainer är ett träningshjälpmedel som hyrs in av gym- och träningsanläggningar för att användarna ska kunna ta del av en databas som bland annat innehåller träningsövningar och information om kost och hälsa.

Projektet avsåg att hitta nya potentiella funktioner till Virtual trainer som kan vara användbara inom rehabilitering och därmed få ut produkten på en ny marknad. Hälsoteknikcentrum Halland anordnade en workshop med sjukgymnaster för att få synpunkter på vad de efterfrågade i sitt arbete med sina patienter.

Här framkom att de bland annat önskade personlig uppföljning och utveckling, en log-in funktion för att individualisera och undvika onödig information, mobilitet för hemträning, träningsövningar kopplade till led/skadad region (inte bara kopplat till muskelgrupp) samt access från egen dator för att kunna skapa personliga program till patienterna.

Hälsoteknikcentrum Halland har även utvärderat produkten på två olika träningsanläggningar, en i Halmstad och en i Kungsbacka. Det som kom fram i observationen var att den användes flitigt både av vältränade och av nybörjare. Främsta användningsområdet var att få inspiration till nya övningar.

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Tel: 0730-781604
Skicka e-post till Martin
Sidan uppdaterad 2011-12-15
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C