Activation Grip

Activation Grip är en "träningshandske" som möjliggör sportspecifik träning och rehabilitering. Produkten riktar sig främst mot handbollsspelare. Några spelare i HK Drott använder den redan i framförallt uppvärmning. Activation Grip går att använda antingen genom att ett thera-band kopplas in eller i en kabeldragsmaskin på gymmet.  Genom att träna med produkten på det här sättet kan spelarna träna på passningar eller skott i olika lägen med motstånd inkopplat. Det går även att träna genom att enbart hålla i bollen och på så sätt träna rätt muskler som är primära för handbollsspelare samt träna upp handstyrkan.

Hälsoteknikcentrum Halland har hjälpt Johan Augustsson och Robert Wikander med att förbättra den befintliga prototypen, att hitta vägar för kommersialisering samt att starta företaget RMJ Health Innovation AB, som nu säljer "träningshandsken".

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Tel: 0730-781604
Skicka e-post till Martin
Sidan uppdaterad 2011-12-22
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C