Testa trygga låslösningar - andra omgången

Hälsoteknikcentrum Halland bjuder in till möjligheten att se och testa några olika låslösningar för Särskilt boende, i vår testmiljö.

Under 2011 hade vi ett flertal workshops och seminarier tillsammans med Falkenbergs kommun inom området Skyddsåtgärder för Särskilt boende. Framför allt har det handlat om hur teknik och ett eventuellt tekniskt system skulle kunna lösa de problem som i dag finns med låsta dörrar på särskilda boenden - och vilka krav som bör ställas på ett sådant system.

Som en uppföljning av detta presenterar vi nu, tillsammans med företag, några olika låslösningar.

Vi har byggt upp en testmiljö på Hälsoteknikcentrum Halland, där ett företag i taget får visa sin lösning under ca en månads tid mellan december 2011 och mars 2012. Under denna tid bjuder vi in användare och andra intresserade att komma och titta på produkterna, prova, ställa frågor och tycka till om systemen.

Att användare testar och har synpunkter på systemen är av stort värde både för företagen när de ska utveckla produkten och för kommunerna som vill ha ett så bra stöd som möjligt.

Är du intresserad av att komma hit och testa låslösningar för Särskilt boende? Se lista över möjliga tider i inbjudan - eller kontakta Martin Persson.

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
0730-781604
Martin Persson
Ladda ned
Sidan uppdaterad 2012-01-26
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C