Trygga låslösningar

Under 2011 hade Hälsoteknikcentrum ett flertal workshops och seminarier tillsammans med Falkenbergs kommun inom området Skyddsåtgärder för Särskilt boende. Framför allt handlade det om hur teknik och ett eventuellt tekniskt system skulle kunna lösa de problem som idag finns med låsta dörrar på särskilda boenden - och vilka krav som bör ställas på ett sådant system.

Projektet är en uppföljning på detta.

Testmiljö


Vi bygger upp en testmiljö på Hälsoteknikcentrum Halland, där ett företag i taget får visa sin låslösning under ca en månads tid mellan december 2011 och mars 2012. Under denna tid får användare och andra intresserade komma och titta på produkterna, prova, ställa frågor och tycka till om systemen.

Det första företaget hade sin testanläggning uppmonterad i Hälsoteknikcentrums lokaler under december 2011 och januari 2012. Användare och kunder runt om i regionen bjöds sedan in att testa låslösningen. Sammanlagt har 18 testpersoner (främst enhetschefer och vårdpersonal) besökt HCH och testat/tyckt till om låslösningen utifrån ifrån problematiken med låsta dörrar på särskilda boenden.

Positiv respons


Responsen från användarna var överlag mycket positiv. Man upplevde att låslösningen ger nya möjligheter att öppna upp avdelningen, samtidigt som man har koll på sina kunder. Personalen slipper helt problemet med att kunderna på boendet går in till varandra och hamnar i fel rum, vilket självklart upplevdes som en stor vinst. Vidare ansåg testpersonerna att det var lätt att skicka interna larm, t.ex. om någon i personalen upplever att hon/han befinner sig i en hotfull situation och vill larma närmsta kollega.

Unika, innovativa möten


Att användare testar och har synpunkter på systemen är av stort värde, både för företagen när de ska utveckla produkten och för kommunerna som vill ha ett så bra stöd som möjligt. På Hälsoteknikcentrum kan företag och användare mötas på "neutral mark", vilket ger goda förutsättningar för innovativa och kreativa möten på lika villkor. Detta har upplevts som en stor fördel av alla inblandade.
Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Mobil: 0730-781604
Skicka e-post till Martin
Sidan uppdaterad 2012-02-21
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C