Förstudier

När Hälsoteknikcentrum tillsammans med någon annan hittar en idé eller identifierar ett behov som har potential att utvecklas till en produkt eller tjänst, inleds en förstudie. Syftet med förstudien är ofta att besvara centrala frågor, som hur marknaden ser ut, vilka behov som finns, eller vad som tidigare är gjort inom området. Förstudien ska fungera som underlag för hur arbetet med idén kan drivas vidare.

För att en förstudie ska inledas ska idén falla inom ramen för området hälsoteknik samt att Hälsoteknikcentrum bedömer idén som intressant. En förstudie tar vanligtvis omkring 2-3 veckor. När förstudien är genomförd görs en ny bedömning om förstudien ska tas vidare till ett HCH-projekt.

De resurser som Hälsoteknikcentrum skjuter till finansieras av Hälsoteknikcentrum.

Vissa delar av arbetet kan på samma sätt som andra forskningsprojekt genomföras under sekretess, sekretessen kan inte gälla längre än vad svensk lag medger.

Användarinvolvering

Användarinvolvering är något som vi arbetar med i många av våra projekt

Sidan uppdaterad 2010-03-22
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C