Läs mars månads nyhetsbrev från HCH

I nyhetsbrevet för mars berättar vi bland annat om det lyckade projektet Mattjänst för äldre.

Läs nyhetsbrevet här

Sidan uppdaterad 2012-03-14
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C