Hemtjänst 3.0

I projektet Hemtjänst 3.0 har Hälsoteknikcentrum i samarbete med kommunerna i Halland påbörjat utvecklingen av en IT-baserad tjänsteplattform med applikationer för äldreomsorgen, i syfte att öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten samt underlätta införandet av ny teknik.

Hemtjänsten är en komplex verksamhet, där man använder sig av en mängd olika IT-system, för beslut som dokumenteras, insatser som planeras och schemaläggs, avvikelser som rapporteras och kunder som faktureras. Listan kan göras längre och hela tiden kommer nya önskemål på funktioner.

Det finns behov av administrativa system för hela processen kring hemtjänst som även kan fungera som minnes- eller kommunikationshjälpmedel för personalen i det dagliga arbetet med att t ex ringa sköterskor, beställa mat, hämta och lämna nycklar, ringa anhöriga, passa telefontider... Systemen måste också vara integrerade — påminnelsen om att beställa mat, matbeställningen i sig, leverans och fakturering skall rymmas under samma tak.

Innovation för framtidens hemtjänst


HCH har genomfört workshoppar med personal från flera hallandskommuner och yrkesgrupper som hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och områdeschefer. Ett förslag som kom fram var en dator med pekskärm där man kan få all information man behöver för dagens arbete. Förutom dagens insatser finns information om avvikelser, vilka som är på sjukhus, kontaktuppgifter till anhöriga och digitala nycklar till omvårdnadstagarna. Man skall också kunna se var personal finns som kan rycka ut på ett larm, uppgifter om medicinering, beställningsformulär med mera.

I samarbete med Cybercomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi tagit fram ett koncept för ett framtida IT-hjälpmedel för hemtjänsten, som kan möta skiftande behov hos äldre, anhöriga och personal. För att få stöd att leva ett gott och hälsosamt liv kan tjänsten göras tillgänglig med applikationer för den äldre och dennes närstående utan direkt förmedling av vård- och omsorgsgivare. När mer stöd behövs adderas och integreras hemtjänstens applikationer. När mer vård behövs integreras även applikationer för hälso- och sjukvård.

Se hela konceptet här: Koncept webbPDF (pdf, 2.3 MB) Koncept MobilPDF (pdf, 2.4 MB)

Några exempel på hur konceptet kan se ut. Klicka för större bild.

Några exempel på hur konceptet kan se ut. Klicka för större bild.

Tillsammans med Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Cybercom Sweden AB har HCH beviljats 750 000 kronor från VINNOVAs utlysning "Utmaningsdriven innovation". För det fortsatta arbetet har vi satt samman en grupp bestående av representanter från bland annat företag, forskning, kommun, region och användare.

Vi vill gärna ha synpunkter från alla som känner ett engagemang i frågan. Kontakta Ann-Christine Hertz om du har idéer eller vill veta mer om hur vi arbetar!

Sidan uppdaterad 2012-03-28
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C