Företagssamarbeten

Hälsoteknikområdet är brett och mångfacetterat. Det förstår man när man ser vilka företag som vi samarbetat med hittills. Här finns en stor branschspridning och såväl produkt- som tjänsteföretag.

Företag

Sidan uppdaterad 2012-04-04
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C