Trygg om natten

Att komplettera nattillsyn med teknik

Många äldre som bor hemma får nattillsyn, vilket innebär att nattpersonal besöker personen, ser efter att han/hon sover och att ingenting har hänt.

Nattillsyn är en viktig verksamhet som skapar trygghet för såväl kunden som anhöriga. Hälsoteknikcentrum Halland har tillsammans med Falkenbergs och Halmstads kommun samt Neat Electronics AB undersökt hur tekniska lösningar kan komplettera nattillsynen och erbjuda ökad trygghet och integritet både för kunder/brukare och anhöriga.

Under ett år har vi bland annat haft teknisk utrustning hemma hos ett femtontal kunder.  Data har analyserats för att  se personernas aktivitetsmönster. I studien ingår också intervjuer med personer som har nattillsyn, anhöriga och personal för att ta reda på hur vardagsliv och arbete påverkas av tekniken.

Vi har utgått från ett vanligt Trygghetslarm, kompletterat med en rad sensorer hos kunden. Tekniken skall inte störa och ska inkräkta så lite som möjligt på den personliga integriteten. Tekniken är relativt enkel, i stället har vi lagt mycket jobb på att förstå den information den ger. Vi har inte använt kameror.

En dag om möjligheter och utmaningar

De preliminära resultaten är klara och den 25 maj 2012 hade vi ett seminarium där vi berättade om vilka möjligheter och utmaningar tekniken erbjuder.

 

Sidan uppdaterad 2012-04-10
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C