Erfarenheter från projekt Trygg om natten - Utmaningar och möjligheter

I projektet Trygg om natten - att komplettera nattillsyn med teknik har Hälsoteknikcentrum Halland tillsammans med Falkenbergs och Halmstads kommun samt Neat Electronics AB undersökt hur tekniska lösningar kan komplettera nattillsyn och erbjuda ökad trygghet och integritet för kunder/brukare.

Under ett år har vi bland annat haft teknisk utrustning hemma hos ett femtontal kunder, samt intervjuat en del av dessa, anhöriga och personal. Nu är de preliminära resultaten klara och vi vill gärna berätta för dig vilka möjligheter och utmaningar tekniken erbjuder.

Boka den 25 maj! En inbjudan kommer snart.

Relaterade länkar
Sidan uppdaterad 2012-04-10
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C