Från idé till produkt - säljträning för studenter

Ett vinnande koncept
Vi upprepade succén från förra våren och bjöd även i år in Sten Bodin Salestrain Sweden för att inspirera de studenter som gör sitt examensarbete tillsammans med HCH. Syftet med dagen var att inspirera och att visa på de möjligheter som finns att gå vidare med sitt examensarbete efter studenten.

Sten gick mycket levande igenom både försäljning och säljteknik. För att ge studenterna ytterligare förståelse och kunskap kryddades föreläsningen med rollspel där studenterna själva fick agera både köpare och säljare. Sedan fick de berätta hur det kändes och ge feedback till varandra.

Boka ett säljbesök på 30 sekunder
Effektiv besöksbokning hos potentiella kunder är av största vikt. Studenterna fick själva bygga upp ett effektivt manus och träna på att läsa upp det på ett bra sätt. Att inge lugn och trygghet är nyckeln till framgång i detta sammanhang. God retorik är grunden och att man gör saker i rätt ordning: Förberedelser, Inledning av mötet, Behovsanalys, Accept, Säljande presentation av lösning, Accept (DABA, populärt kallat), samt Avslutsteknik.  

Studenterna fick också slipa på sin säljteknik. Sten belyste vanliga misstag som säljare gör vid säljbesök och gav egna exempel på misstag som han gjort under årens lopp. Studenterna genomförde sedan rollspel inom Behovsanalys respektive Avslutsteknik, de tränade mot varandra som säljare respektive köpare (de fick prova båda rollerna). Teori blandades med praktiska övningar, vilket uppskattades mycket.

Avslutningsvis berättade Sten lite kring sina erfarenheter av att ha startat två företag samt hur vägen från idé till färdig produkt och säljmetod kan se ut.

Några av våra fantastiska studenter, som deltog på inspirationsdagen

Kontakt
Martin Persson
Kommunkoordinator
Mobil: 0730-78 16 04
Skicka e-post till Martin
Relaterade länkar
Sidan uppdaterad 2012-04-25
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C