Om oss

Hälsoteknikcentrum Halland har till syfte att öka konkurrenskraften internationellt och nationellt hos regionens hälsoteknikföretag genom att vi skapar en tillväxtmotor som ska öka mångfalden, hastigheten och träffsäkerheten i utvecklingsprocessen. Detta stärker innovationsförmågan i befintliga företag, stimulerar framväxten av nya företag och nya produkter och tjänster samt attraherar kompetens, kapital och företag till regionen, vilket på sikt ska leda till tillväxt och fler arbetstillfällen.

Behovsmotiverad forskning och utveckling
Sidan uppdaterad 2010-03-17
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C