Invigning av Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland — härmed invigt


Fredagen den 26:e mars 2010 klipptes bandet för Hälsoteknikcentrum Halland, det treåriga utvecklingsprojekt som startades redan i augusti 2009 på Högskolan i Halmstad. Centrat är resultat av ett långvarigt samarbete mellan många aktörer med ett gemensamt mål, att skapa förutsättningar för bättre produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Invigningen hölls i restaurang Spiro på Högskolan och de 120 deltagarna fick njuta av god mat, kärnfulla tal och en intressant föreläsning. Bland deltagarna fanns personer från den Halländska politiken, personal från Högskolan i Halmstad och Region Halland, representanter från hallands kommuner samt folk från företag och organisationer, alla med ett gemensamt - intresset av att se nya produkter och tjänster växa fram ur samverkan.
Invigningstal hölls av rektor Romulo Enmark, för dagen medverkande via videolänk på grund av ett viktigt besök på KK-stiftelsen, en av Högskolans viktiga finansiärer. Romulo gladde sig åt att Hälsoteknikcentrum Halland kommit på plats och ser centret som en viktig länk i Högskolans profilering. Efter Romulo höll Regionstyrelsens ordförande Göran Karlsson ett tal "live". Han reflekterade över det engagemang som ligger bakom projektet i form av år av samverkan i bl a Hälsoteknikalliansen. Hälsoteknikcentrum är en viktig byggsten i Region Hallands tillväxtstrategi och förväntningarna är mycket höga på projektet.

Hälsoteknikcentrum Hallands projektledare Magnus Hållander och forskningskoordinator Nicholas Wickström berättade om verksamhetens innehåll och vilka möjligheter som finns för både företag och organisationer i projektet.

Från Stockholm kom Peter Majanen, expert på framtidsfrågor, och professor Håkan Eriksson för att föreläsa om framtidens äldremarknad — om trenden ingen ville se. Dessa båda herrar har skrivit en bok i ämnet som heter "Äldrelivsbranschen" och det var innehållet i denna bok som låg till grund för deras mycket intressanta föreläsning. Sammanfattningsvis kan man säga att de värderingar som vi får under vår ungdom även styr våra val och önskningar när vi blir gamla. Detta innebär att vi kommer att få se stora förändringar i hur människor vill leva sitt liv på ålderns höst framöver. Detta är en utmaning men också en fantastisk möjlighet för de företag och organisationer som förmå inse detta och skapa tjänster och produkter som sammanfaller med människors preferenser. Vi rekommenderar alla att läsa boken "Äldrelivsbranschen" för att ta del av den värderingsstudie som ligger bakom Peter och Håkans analys. Boken kan köpas eller laddas ner via länken till höger.

Invigningen avslutades med mingel och rundvandring i Hälsoteknikcentrum Hallands lokaler vid Högskolans entréplan. Många spännande möten och diskussioner blev det runt centrets olika demonstratorer, vilket bådar gott inför framtiden.

Ann-Mari

Anneli Liikane och Karin Älmeby från AddXtra

Anneli Liikane och Karin Älmeby från AddXtra klipper banden under invigningen av Hälsoteknikcentrum Halland

Sidan uppdaterad 2010-03-26
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C