Kostnaderna för demensvård ökar kraftigt

Vården och omsorgen för personer med demenssjukdom i världen har blivit 34 procent dyrare på fem år.

En hälsoekonomisk studie som genomförts inom Swedish Brain Power visar att den ekonomiska betydelsen av demenssjukdomarna är enorm. Forskarna framhåller att det är en utmaning för varje sjukvårdssystem att organisera och finansiera vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Sedan 2005 har antalet demenssjuka i världen ökat till 34,4 miljoner. Den totala vård- och omsorgskostnaden beräknas nu till 422 miljarder dollar. I den siffran ingår 142 miljarder dollar för informell vård, dvs att närstående tar hand om personen med demenssjukdom.

Detta innebär att världens totala kostnad ökat med 34 procent, eller 18 procent i fasta priser, mellan 2005 och 2009. Kostnaderna är än så länge högst i USA och Europa, men de ökar snabbast i utvecklingsländerna. 

Källa: Wimo, Anders m fl (2010) "The worldwide societal costs of dementia: Estimates for 2009", Alzheimer´s and Dementia , Vol 6 (2)

Länk till abstract länk till annan webbplats

Läs mer på Swedish Brain Power länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-04-21
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C